09/13/12

♥ Drömmar Av Siden

Sidenbroderade ting är något jag länge tjusts av. Denna lilla ljuvlighet, som till sitt yttre blivit en aning nött med tiden kan tänkas ha blivit till under 1700-talets senare del.

I samband med sedlarnas entré uppfanns plånboken. Under 1700-talet blev just dessa sidenplånböcker allt mer vanliga.

Siden var en exklusiv exportvara från kina och vilket resulterade i att det främst användes av den rikare delen av samhället.

Någon form av kreativt och produktivt kunnande väntades av en kvinna i god ställning. Ofta var sidenplånboken en gåva från en kvinna till hennes blivande man, men kunde också varit en gåva från en vän.